Dyrekcja

 

Dyrerktor szkoły: mgr Krzysztof Kucjas
Wicedyrektor szkoły: mgr Lucyna Korduła

Dyrektor przyjmuje strony w czwartki od 12.00 – 14.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telofonicznym.