Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE NASZEJ SZKOŁY

 1. mgr Urszula Lampart – nauczyciel w świetlicy
 2. mgr Joanna Dziecic – edukacja wczesnoszkolna
 3. mgr Maja Maroszek – edukacja wczesnoszkolna
 4. mgr Joanna Lampert – edukacja wczesnoszkolna
 5. mgr Ilona Bulejak – edukacja wczesnoszkolna
 6. mgr Katarzyna Hozer – edukacja wczesnoszkolna
 7. mgr Karolin Dzierbicka – edukacja wczesnoszkolna
 8. mgr Małgorzata Walo – edukacja wczesnoszkolna
 9. mgr Iwona Kabik – edukacja wczesnoszkolna
 10. mgr Joanna Macionczyk – wychowanie do życia w rodzinie
 11. mgr Agnieszka Adamik – język angielski
 12. mgr Izabela Zajonz – język angielski
 13. mgr Mirosława Zimończyk – język angielski, świetlica
 14. mgr Hanna Krupka – muzyka
 15. mgr Małgorzata Dudek – wychowanie fizyczne
 16. mgr Piotr Sikora – wychowanie fizyczne
 17. mgr Artur Skupiński – wychowanie fizyczne
 18. mgr Paweł Dziwoki – wychowanie fizyczne
 19. mgr Elżbieta Ratajczyk – wychowanie fizyczne
 20. mgr Krzysztof Kucjas – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
 21. mgr Anna Maj – język polski
 22. mgr Ewa Zimnol – język polski
 23. mgr Grażyna Stęchły – matematyka
 24. mgr Lucyna Korduła – za-ca dyrektora szkoły, matematyka
 25. mgr Ewa Piechalak – matematyka
 26. mgr Joanna Kopiczko – religia
 27. mgr Barbara Torbicka – religia
 28. mgr Agnieszka Sobik – przyroda, geografiar Katarzyna Leisner – przyroda
 29. mgr Joanna Słowik – historia, przyroda
 30. mgr Mirosława Piernikarska – informatyka, muzyka
 31. mgr Mirela Laby-Proksz – plastyka, technika,
  wychowanie do życia w rodzinie, informatyka
 32. mgr Anna Pełka – biblioteka
 33. mgr Sabina Kaplik – biblioteka
 34. mgr Aleksandra Ustapiuk – nauczyciel w świetlicy
 35. mgr Katarzyna Frelich – język polski, wychowanie regionalne
 36. mgr Monika Grzeszkowiak – pedagog szkolny
 37. mgr  Katarzyna Grzywna – logopeda
 38. mgr Barbara Sapota – chemia
 39. mgr Lesław Gacka – fizka
 40. mgr Joanna Moczko – Pająk – język niemiecki
 41. mgr  – doradztwo zawodowe
 42. mgr Jadwiga Kubica – Gomola – wiedza o społeczeństwie