PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH INTERWENCYJNYCH