Pedagog

Zdalna praca pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny Monika Grzeszkowiak jest do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem:
1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.
2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
3. Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny.
4. Aplikacjia Discord – konsultacje on-lineDiscord pedagogsp3#0413

Zapraszamy do kontaktu za pomocą aplikacji Discord po wcześniejszym umówieniu rozmowy za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po otrzymaniu od Państwa informacji na dzienniku elektronicznym, ustalimy dogodny dla Państwa lub Państwa dzieci sposób, dzień i godzinę kontaktu.

Zadania realizowane przez pedagoga podczas zdalnego nauczania:
1. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc
wsparcie.
3. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII.
4. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
5. Pomoc materialna, rzeczowa.
6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
8. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno – techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej.
9. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.

 

————————————————————————————————————————————————————–

KATALOG WYDATKÓW  PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI

 1. Podręczniki
 2. Zeszyty
 3. Słowniki
 4. Encyklopedie, atlasy
 5. Lektury szkolne
 6. Tornister (plecak szkolny)
 7. Obuwie sportowe na w-f (raz na semestr)
 8. Strój sportowy na w-f (raz na semestr)
 9. Przybory i materiały do nauki zawodu
 10. Piórnik
 11. Artykuły szkolne: flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulatory.
 12. Okulary korekcyjne
 13. Drukarka, tusz do drukarki, pokrycie kosztu abonamentu internetowego.
 14. Komputer, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie edukacyjne, części do komputera
 15. Strój galowy wymagany przez szkołę
 16. Sprzęt muzyczny
 17. Sprzęt sportowy
 18. Basen ( strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, rachunki)
 19. Koszty uczestnictwa w kółkach zainteresowań
 20. Koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kin czy teatrów.

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne, wystawione na rodzica lub opiekuna.
Istotne jest także, by np. plecak, buty, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W przypadku  sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.