Kalendarz szkolny

INFORMATOR

Rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku

44-203 Rybnik, ul. Wolna 17

tel.: 32 422 39 27

www.sp3rybnik.pl

e-mail: sp3rybnik@wp.pl

Dochody budżetowe (wpłaty za obiady): 29 1020 2472 0000 6602 0498 8194
Rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 3

Rachunek bankowy Rady Rodziców       53 8455 0000 3001 0002 3689 0001

Kwota składki: 60zł, w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2019 r.
Koniec I semestru 10 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe 13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2019                                                               12.06.2020

02.01.2020                                              21.04.2020 egzamin kl.VIII

03.01.2020                                              22.04.2020 egzamin kl.VIII

30.04.2020                                              23.04.2020 egzamin kl.VIII

Zebrania rodziców

17.09.2019

27.11.2019

03.06.2020

Konsultacje indywidualne

w godz. 17:00-18:00

30.10.2019

18.12.2019

26.02.2020

25.03.2020

29.04.2020