Regulamin zach. podczas przerw

Regulamin zachowania się podczas przerw

1. W szkole obowiązuje kategoryczny zakaz biegania i zabaw zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

2.   Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.

3.   Uczniowie mają obowiązek przebywać podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą następne zajęcia.

4.   Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz otwierania okien, siadania na parapetach i schodach.

5.   Po zakończeniu zajęć oraz w czasie przerw sale lekcyjne powinny być zamknięte przez nauczyciela.

6. Uczniowie zobowiązani są do szanowania sprzętów oraz odzieży i obuwia innych oraz do kulturalnego zachowania się.

7.   Za wyrządzone szkody sprawcy ponoszą odpowiedzialność materialną.

8. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych bez zezwolenia nauczyciela dyżurującego.

9. Uczeń powinien zgłosić nauczycielowi dyżurującemu wszelkie naruszenia regulaminu.

10.  W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie zobowiązani są zachować spokój i podporządkować się ściśle poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją ewakuacyjną.