Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Monika Cobkało-Cnota

Zastępca: Katarzyna Kotula

Skarbnik: Katarzyna Szymura

Sekretarz: Agnieszka Cofalik

Komisja Rewizyjna
Magdalena Witosz – Kubina

Renata Wieczorek
Tomasz Michałowicz

REGULAMIN RADY RODZICÓW

nr konta Rady Rodziców:  53 8455 0000 3001 0002 3689 0001

Przypominamy o trwającym konkursie na najaktywniejszą klasę w zbiórce pieniędzy na fundusz rady rodziców.
W ubiegłym roku zwyciężyła klasa Va.