„Rybnicka szkoła przyszłości”

„RYBNICKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” 

W listopadzie w naszej szkole rozpoczęły się  zajęcia dodatkowe dla klas I-III, realizowane w ramach projektu systemowego „Rybnicka Szkoła Przyszłości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu indywidualizacji nauczania w klasach
I-III szkół podstawowych. W Rybniku projekt obejmuje wszystkie 27 szkół podstawowych.

W ramach projektu w naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia matematyczno – przyrodnicze,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii,
 • zajęcia artystyczne z zakresu plastyki,
 • zajęcia artystyczne z zakresu muzyki,
 • zajęcia z zakresu tańca (muzyczno – ruchowe),
 • zajęcia ogólnorozwojowe (scrabble),
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów.