Patron

ŚW. STANISŁAW KOSTKA

Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w końcu grudnia 1550 r. jako syn kasztelana zakromczyskiego Jana Kostki oraz Małgorzaty z Kryskich.

W wieku 14 lat wyprawiony został razem ze starszym bratem Pawłem i pedagogiem Bilińskim do Wiednia. Uczęszczał tam do gimnazjum cesarskiego, prowadzonego przez jezuitów. Był pilnym, pojętnym i myślącym uczniem, o czym świadczą zachowane po nim notatki. Czyniąc postępy w nauce, żył równocześnie intensywnym życiem religijnym, które wcześnie doszło do swej dojrzałości i rozkwitu. Gdy w grudniu 1565 r. popadł w krótką, lecz niebezpieczną chorobę, jego duchowość zaznaczyła się doznaniami mistycznymi, związanymi z jego gorącym nabożeństwem do Matki Najświętszej.

Odtąd zdecydowanie zmierzał do realizacji powołania zakonnego. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny. By ich uniknąć, w sierpniu 1567 r. uszedł tajemnie do Wiednia i dotarłszy pieszo do Bawarii, zgłosił się w Dylindze do św. Piotra Kanizego, który był prowincjałem jezuitów niemieckich.

Kanizy rozpoznał w nim te same wartości, co wychowawcy w Wiedniu. Licząc się jednak z dalszymi protestami rodziny, skierował obiecującego młodzieńca do Rzymu.

W październiku 1567 r. Stanisław został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego przez generała zakonu św. Franciszka Borgiasza. Przeżył to głęboko. Ale w rzymskim nowicjacie przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale nie miał przebywać długo. Zachwyciwszy wszystkich swoją duchową dojrzałością i rozmodleniem, w sierpniu następnego roku gwałtownie rozchorował się i po kilku zaledwie dniach zgasł późnym wieczorem w wigilię Wniebowzięcia, jakby spiesząc się na tę uroczystość do nieba, do Tej, którą przez całe życie czcił i kochał.

Otoczenie, a potem także ludność Rzymu, nie miało najmniejszej wątpliwości, że z ziemi odszedł święty. Kult zrodził się natychmiast i zupełnie spontanicznie.

Na początku XX w. św. Stanisława ogłoszono patronem polskiej młodzieży.
W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił go jednym z głównych patronów Polski.