BHP w szkole

Kilka ważnych informacji na temat BHP w szkole

Jeżeli zdarzył ci się WYPADEK W SZKOLE w wyniku, którego doznałeś obrażeń PAMIĘTAJ:

  • Zgłoś to nauczycielowi, na którego zajęciach doszło do wypadku. Jeżeli zdarzyło się to na przerwie – zgłoś nauczycielowi dyżurującemu.
  • Zgłoś się do p. Dziedzic w celu spisania protokołu powypadkowego.
  • Po napisaniu protokołu zabierz go do domu, ponieważ rodzice muszą go podpisać.
  • Podpisany przez rodzica protokół przynieś do szkoły.
  • Z sekretariatu szkoły weź druk do ubezpieczalni.
  • Poproś rodziców, żeby wypełnili powyższy druk.
  • Wypełniony druk razem z opinią lekarską zanieś do biura ubezpieczalni.

Jeżeli zdarzył ci się WYPADEK POZA SZKOŁĄ w wyniku, którego doznałeś obrażeń:

  • Z sekretariatu szkoły weź druk do ubezpieczalni (powiedz, że dotyczy wypadku poza szkołą).
  • Poproś rodziców, żeby wypełnili powyższy druk.
  • Następnie wypełniony druk  razem z opinią lekarską zanieś do biura ubezpieczalni.