Instytucje pomocy

Instytucje zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie

TELEFON  ZAUFANIA – czynny całą dobę
udziela wsparcia i konsultacji osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
tel. 32 42 33 555

BIURO INFORMACJI O SEKTACH I NOWYCH RUCHACH RELIGIJNYCH
K.C.E.M. „KANA” KATOWICE
Pl. ks. Szramka 4
punkt czynny we wtorki godz. 16 00 do 19 00
tel : 32 253 04 55
email: dpietrek@kana.silesia.top.pl
Telefon informacyjny: 501 487 344

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
tel. 32 42 60 033,
tel. 32 42 28 371 w. 43
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730-15 30

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I  PSYCHOTERAPII
Rybnik, ul. Chrobrego 16  (budynek PCK)
tel. 32 42 25 639
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000

SCHRONISKO   „PRZYTULISKO” DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI
czynne całą dobę (pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji  kryzysowej)
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 16
tel. 32 42 33 599

TELEFON INFORMACYJNY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
tel. 32 253 79 83
czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 1700-2000

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 55
tel. 32 42 239 35
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1800

MIEJSKAKOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 16
tel. 32 42 26 245
czynne:  poniedziałek – w godz. 12.30 – 14.00
wtorek – czwartek – w godz. 15.30 – 17.00

TELEFON  ZAUFANIA – czynny całą dobę
udziela wsparcia i konsultacji osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
tel. 32 42 33 555