Telefon zaufania

 Bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży o numerze  116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach.

Można z niego korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00.

Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej www.116111.pl.