CO SIĘ U NAS DZIEJE

Informacje na temat projektu: www.lekcja.rybnik.pl

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole nadal realizowane są zajęcia w ramach projektu. Proponujemy:
Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne-matematyczno-przyrodnicze
Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka polskiego
Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka obcego
Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z ICT
Zajęcia koła zainteresowań matematyczno-naukowo-technicznych
Zajęcia rozwijające z języka polskiego
Zajęcia rozwijające z języka obcego
Zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości
Zajęcia rozwijające artystyczne
Zajęcia artystyczne – plastyczne,
Prelekcje
Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia motywacyjne
Zajęcia arterapeutyczne
Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii

Zapraszamy uczniów na wycieczki.
16 września kl. II b i II c pojechały na wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
Wycieczka była udana i dzieci wróciły bardzo zadowolone.
22 października uczniowie kl. V b i V c wzięły udział w wycieczce do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych.
Uczniowie kl. II a i III b mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z astronomii w Planetarium w Sopotni Wielkiej podczas wycieczki 5 listopada.