„Z matematyką na Ty. ” Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.”
matematyka

Nowy rok szkolny 2018/2019

nowe siły, nowe pomysły, nowe działania.

Od września kontujemy działania i zajęcia w ramach projektu

Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.”

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych w Rybniku w tym 4 z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoły specjalnej oraz stworzenie możliwości równego dostępu dla 2 226 w tym 1 155 uczniów i 1 071 uczennic do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowego.

W naszej szkole odbywają się następujące zajęcia :

a) Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze dla klas I – III

b) zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze dla klasy VI

c) zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla klas II

d) zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla klas IV- VI

e) Zajęcia psychoedukacyjne

Na zajęciach uczniowie wykorzystują zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, gry logiczne, oraz zestawy klocków lego.

Obywają się też wyjścia do pobliskiego lasu i obserwacje przyrody w rożnych porach roku.

Odbyły się też zajęcia ekologiczne w Rybnickiej Oczyszczeni Ścieków.

W projekcie uczestniczy już ponad 90 uczniów.

Informacje o programie można znaleźć na( link)  https://edukacja.rybnik.eu/2-uncategorised/2090-z-matematyka-na-ty-edukacja-matematyczno-przyrodnicza-fundamentem-rozwoju-rybnickich-szkol-podstawowych