Informacja o zmianach w kalendarzu w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zmianami ) i w związku ze zmianą terminu ferii zimowych nastąpiła zmiana dni wolnych od zajęć dydaktycznych (po zaopiniowaniu przez Radę pedagogiczną w dniu 15 grudnia 2020r. ).

Zatem:

za 4 stycznia 2021r. oraz 5 stycznia 2021r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą dni 31 marca 2021r. oraz 4 maja 2021r.  Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na początku roku szkolnego pozostają bez zmiany.

W związku ze zmianą ferii zimowych ulega modyfikacji Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021.

Przedstawia się następująco:

23.12. 2020r. –  31.12.2020r.  – zimowa przerwa świąteczna,

4.01. 2021r. – 17.01.2021 – ferie zimowe,

do 27.01.2021r. – wystawienie ocen za I półrocze roku szkolnego 2020/2021,

29.01. 2021r. – zatwierdzenie ocen za I półrocze ( konferencja klasyfikacyjna),

1.02.2021 r. – przekazanie informacji o ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze ( przez e- dziennik), 1.02.2021r.  – 25.06 .2021r. – II półrocze

dyrektor Krzysztof Kucjas

About Author

Related posts