Archive for Author: mpiernikarska

Programy wspierające edukację

Nasza szkoła włączyła się w działania prowadzone przez dwie instytucje zajmujące się pomocą, wsparciem, profilaktyką czy samorozwojem. Pierwszy program pod nazwą: „Świadomość procentuje” swoje działania kierują dla grupy nauczycieli,

Read More

Wielki sukces!!!

Roztomili Na zicher pamjyntocie te dwie dziołszki ze naszyj szkoły – Judyta i Agata, kere tak pjyknie godały po naszymu. Njy ino nom sie podobało. W konkursie powiatowym ,,Ślonsko godka”,

Read More

Świąteczne życzenia

Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia:dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów życzy…Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski

Read More

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE W RYBNIKU – OFERTA SZKÓŁ DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Propozycje Urzędy Miasta Rybnik https://edukacja.rybnik.eu/wp-content/uploads/2021/03/Oferta-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-prowadzonych-przez-Miasto-Rybnik-na-rok-szkolny-2021-2022.htm https://edukacja.rybnik.eu/marzec-rybnickiej-edukacji/ https://edukacja.rybnik.eu/wp-content/uploads/2021/03/Informator-o-zawodach-w-publicznych-technikach-i-szko%C5%82ach-miasta-Rybnika.pdf

Read More

Konsultacje dla 8 klas

Szkoła umożliwia uczniom klas VIII udział w zajęciach konsultacyjnych. Zajęciaodbywają się wg następujących zasad: Konsultacje dla uczniów klas ósmych przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą

Read More

Ankieta dla rodziców

Kuratorium Oświaty prosi o wypełnienie anonimowej ankiety dla rodziców dotyczącej zdalnego nauczania w szkołach w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Read More