Rada Rodziców informuje o możliwości ubezpieczenia dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2020/2021 w Multiagencji Ubezpieczenia Rydzyński Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Mikołowska 34, która zaproponowała tak jak w roku ubiegłym  ochronę ubezpieczeniową  Towarzystwa Compensa S.A. VIG.

Ubezpieczenie można zawrzeć w formie grupowej ochrona od 01 września 2020 do 31.08.2021 opłacając składkę w wysokości 75,00 zł najpóźniej do 25.09.2020 w biurze przy ulicy  Mikołowskiej 34 lub indywidualnie poprzez online : www.ubezpieczenia-rydzynski.pl/compensa ,ochrona przez 365 dni od następnego dnia po opłaceniu składki.

About Author

Related posts