Tematyka:
  1. „Wysłuchaj mnie, proszę!” – o sztuce porozumiewania się z dzieckiem.
  2. „Ma być tak, jak ja chcę!” – o stawianiu i spełnianiu wymagań.
  3. „Mamo, ja nie chcę do kąta!”– o wzmacnianiu dobrych zachowań i wygaszaniu nieodpowiednich zachowań.
  4. „Wojna i pokój”– o różnicy zdań, kłótniach i porozumieniu.
  5. „Tato, ja nie umiem!”– o wspieraniu samodzielności.
  6. „Pochwal mnie, mamo!’ – o budowaniu poczucia wartości dziecka.
Metoda:

zajęcia mają charakter interaktywny, tzn. zapewniają uczestnikom możliwość zdobywania i przećwiczenia konkretnych umiejętności i metod wychowawczych, możliwych do zastosowania w konkretnej rodzinie.

Czas trwania:

pięć spotkań, w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik, w godzinach: 16.00 – 20.15

Terminy zajęć:

– 14.11.2016, – 21.11.2016, – 28.11.2016, – 05.12.2016, – 12.12.2016,

Odpłatność za cały cykl warsztatów dla rodziców to 375,00 zł

Płatność: zaliczka 100 zł przy zapisie na warsztaty

Cena obejmuje: zestaw materiałów szkoleniowych, poczęstunki, indywidualne konsultacje z trenerką (2 godz. dla każdego uczestnika), certyfikat ukończenia kursu pt. „Warsztaty dla Rodziców”.

Zgłoszenia:

prosimy nadsyłać mailowo do dnia 10.11.2016r., na adres: katarzyna.korba@poczta.fm

Dodatkowych informacji udziela:

Bernadeta Grobelny, tel. 510 242 750, sprawy organizacyjnie Katarzyna Korba 696 475 728

Prowadząca:

Bernadeta Grobelny – trenerka i socjoterapeutka posiadająca rekomendację II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia treningów i warsztatów. Absolwentka Studium Edukacji Psychoseksualnej pod kierunkiem Wiesława Sokoluka. Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kompetencje osobiste, społeczne, wychowawcze i trenerskie. Zrealizowała ponad 20 edycji Warsztatów dla Rodziców.

About Author

Related posts