Informacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie zmian w szkołach podstawowych.

Informacje  Ministra Edukacji Narodowej  w zakresie zmian w szkołach podstawowych.

 

 

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

 

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym  rewalidacyjnych .

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Załączniki:

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
  2. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
  3. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
  4. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word

 

 

About Author

Related posts