Archive for Category: wiadomości

Rekrutacja do klas I

Szanowni Państwo! Przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021. Poniżej zamieszczamy link do dokumentu zawierającego podstawowe informacje.

Read More

Informacja

Szanowni Państwo! Jeżeli u Waszych dzieci występują problemy techniczne w przekazywaniu zadań domowych, uczniowie ci mogą skorzystać z komputerów szkolnych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły. W szkolnej bibliotece

Read More