Ogólnopolski Konkurs Wielkiej Ligi Czytelników

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Wielkiej Ligi Czytelników. Trzy uczennice z klas 1-4 awansowały do finału powiatowego. Dodatkowo, jako szkoła staramy się o uzyskanie Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” . Jest to wyjątkowa odznaka dla szkół, bibliotek i przedszkoli przyznawana przez Stowarzyszenie „Wielka Liga” i komitet organizacyjny. Aby otrzymać to wyróżnienie należało wykonać zadania obowiązkowe:

·       Zdobycie przez uczniów 50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników z ogólnej liczby zapisanych do placówki

·       Promocja baśni i legend

oraz dwa zadania dodatkowe:

·       Przeprowadzenie imprezy czytelniczej

·       Inne działania o charakterze czytelniczym

Wszystkie zadania udało nam się wykonać. Możecie być z siebie dumni! Teraz czekamy na decyzję przyznania Certyfikatu przez specjalne jury.

Przedstawiamy również sprawozdanie z realizacji projektu.

certyfikat

About Author

Related posts