Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostało zawarte dla Państwa porozumienie z Niepublicznym Specjalistycznym Stomatologiczno – Protetycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Byłych Więźniów Politycznych na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży. Naszych uczniów leczyć będzie  lekarz stomatolog Maria Motyczka.

About Author

Related posts