Niniejszym informujemy, że z dniem 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa
z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019 poz. 1078).
Zgodnie z wolą ustawodawcy opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną

W roku szkolnym 2019/2020 w tutejszej Szkole profilaktyczna opieka zdrowotna realizowana będzie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls – Med.” Sylwia Figura – Kluszczyńska ul. Grunwaldzka 66, 44-210 Rybnik.

Więcej informacji w podanych niżej linkach.

Informacja dla rodziców

Pobierz druk: Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

About Author

Related posts