Uwaga !
W związku z bardzo złą jakością powietrza na terenie miasta Rybnika (stężenie pyłu zawieszonego ponad 1000 % normy) prezydent Piotra Kuczera, jako organ prowadzący placówki oświatowe, wyraził zgodę na zawieszenie zajęć

w dniach 10 i 11 stycznia 2017 r. we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik (zgodnie z § 18. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6 poz. 669 ze zmianami).

W związku z tym dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki wprowadza zarządzenie o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach 10 i 11 stycznia 2017 r. w naszej szkole.

Jednocześnie przypominamy, że w czasie zawieszenia zajęć będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Zebranie rodziców w dniu 10 stycznia 2017 r. odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

About Author

Related posts