Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty

Informacje dla uczniów klas ósmych oraz rodziców ósmoklasistów

 1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
  a. język polski
  b. matematykę
  c. język obcy nowożytny.

 

 1. Terminy:
  W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1.   język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.   matematyka –17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

3.   język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

W terminie dodatkowym

1.   język polski –7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.   matematyka –8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00

3.   język obcy nowożytny –9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

3.Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

 • Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego,
 • Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki,
 • Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego

Egzamin 2020 Info dla ucznia rodzica i nauczyciela – czytaj dalej

arkusz1

 

Uczeń – wytyczne egzamin

Wytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat

About Author

Related posts