W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniem Krajowego Konsultanta
do spraw Pediatrii zostały wstrzymane świadczenia medycyny szkolnej dotyczące fluoryzacji
zębów u uczniów klas l -Vl, Fluoryzacja zostanie wznowiona, kiedy będzie mogła być
przeprowadzona bezpiecznie i według obowiązujących dotychczasowych zasad.

About Author

Related posts