Informujemy, że do 24 maja br. zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkołach. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

About Author

Related posts