Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3
im. św. Stanisława Kostki w Rybniku
ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej
na rok szkolny 2019/2020.

Nabór rusza od 02.04.2019 r. od godz. 8:00
do 17.04.2019 r. do godz. 15:00.

Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy
o zgłoszenie internetowe www.rybnik.elemento.pl
lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

 

About Author

Related posts