W dniach od 12.03.2020 do 25.03.2020 zajęcia dydaktyczne w szkole odwołane!

 

 W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020 r.) oraz w porozumieniu z Prezydentem Miasta Rybnika Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku zarządza:

– w dniach 12 i 13.03.2020 zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uczniowie, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych dniach mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych na terenie szkoły;

– od 16.03.2020 do 25.03.2020 szkoła będzie zamknięta – nie działa świetlica.

 

 

Rodzice dzieci korzystających z obiadów proszeni są o zgłoszenie ewentualnej nieobecności dzieci w dniach 12 i 13.03.2020 r.

 

 

O wszelkich zmianach i wznowieniu zajęć szkoła będzie informować rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 

 

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć, prosimy rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do pierwszej klasy o dokonanie tego poprzez stronę naborową rybnik.elemento.pl. Wydrukowaną kartę zgłoszenia kandydata do szkół prosimy dostarczyć wyjątkowo   w przyszłym tygodniu tj. po 15.03.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły

About Author

Related posts