Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów klas ósmych

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Zachęcamy wszystkich naszych ósmoklasistów do wzięcia udziału w próbnym egzaminie.

Informujemy,że

1.Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mamy pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

 

 1. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych www.oke.jaworzno.pl

w następujących terminach:

 

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

 

 1. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE w Jaworznie– rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w wybranej prze siebie formie, np.
 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy dysponować w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Uwaga!

Jeżeli uczeń, który chce wziąć udział w próbnym egzaminie nie ma w domu dostępu do internetu, proszony jest o zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy. Będzie istniała możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowania wydruków do odbioru w szkole.

 

 1. Zachęcamy, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i przekazać uczniom informację zwrotną,
 2. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE. www.cke.gov.pl
 3. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.  www.oke.jaworzno.pl

 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

 

Z poważaniem

Dyrekcja SP3

About Author

Related posts