Szanowni Państwo !

 

Nawiązując do informacji przekazanej Państwu wczoraj przypominam, że w związku
z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Protestu Nauczycieli  podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania. Oznacza to, że szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w świetlicy. Nie będzie również prowadzić żywienia w stołówce szkolnej. Nie będzie sprawować opieki nad dziećmi na boisku oraz placu zabaw. Wszystkie „niezaopiekowane” dzieci, przebywające w obrębie szkoły będą odsyłane do domu
po wcześniejszym kontakcie z rodzicami, a w przypadku braku możliwości takiego kontaktu, będą traktowane, jako pozostawione bez opieki. PROSZĘ NIE POSYŁAĆ DZIECI DO SZKOŁY ! Czynny będzie sekretariat szkoły.

Informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego, przysługującego z racji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat znajdują się na stronie internetowej szkoły (wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A dostępny jest na stronie ZUS).

Do końca miałem nadzieję na pozytywne rozwiązanie sporu toczącego się między związkami zawodowymi i rządem. Dłużej jednak nie mogę czekać w obawie o bezpieczeństwo Państwa dzieci. Do wydania decyzji o zawieszeniu zajęć upoważnia mnie wynik referendum strajkowego przeprowadzonego wśród pracowników szkoły. Wskazuje on na duże prawdopodobieństwo wystąpienia braku możliwości zapewnienia  Państwa dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Proszę o wyrozumiałość i współpracę.

O ewentualnym zakończeniu lub zawieszeniu akcji protestacyjnej będziecie Państwo informowani na bieżąco.

 

 

Z poważaniem

Krzysztof Kucjas

Dyrektor

About Author

Related posts