Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
ogłasza

konkurs

na najaktywniejszą klasę w zbiórce składek na fundusz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

 

nagrodą będą środki pieniężne, które klasa może przeznaczyć na dowolne cele klasowe

Zasady konkursu:

 1. Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej  nr 3 w Rybniku, ich Rodziców i Opiekunów. Do konkursu przystępują poszczególne klasy 1-7 wpłacając pieniądze.
 3. Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych klasach środków pieniężnych i przekazaniu ich na fundusz Rady Rodziców. Wyliczeniu będzie podlegać kwota wpłaconych środków w przeliczeniu na jednego ucznia w danej klasie (suma wpłat dzielona przez liczbę uczniów w klasie; stan uczniów na 01-09-2017).
 4. Nagrodą w konkursie są środki pieniężne w wysokości 35% kwoty wpłaconej przez zwycięską klasę na konto Rady Rodziców.
 5. Zwycięzcą konkursu staje się klasa, która dokona największej wpłaty na fundusz Rady Rodziców w przeliczeniu na jednego ucznia.
 6. Wpłat można dokonywać w następujący sposób:
  1. u przedstawicieli klasowej rady rodziców,
  2. bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku (w tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, w przypadku uczęszczania do SP3 rodzeństwa proszę dodatkowo podać imię i nazwisko oraz klasę rodzeństwa),
  3. u wychowawcy
 7. W dniach 31 stycznia 2018 i  30 marca 2018  zostanie ogłoszona na plakacie i na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców np. informacja o stanie wpłat w poszczególnych klasach;
 8. Konkurs trwa do 15 maja 2018
 9. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną na plakacie i na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców do 29 maja 2018
 10. Nagroda zostanie wręczona wychowawczyni zwycięskiej klasy podczas zebrania rodziców w dniu 29 maja 2018 r.
 11. Nagroda może być przeznaczane na dowolne cele wybrane przez klasę (np. dofinansowanie do wycieczki, wyjazd do kina lub teatru, organizacja klasowego ogniska itp.).
 12. Sposób i cele wydatkowania otrzymanych przez klasę środków finansowych nie podlegają kontroli i odrębnemu księgowaniu w dokumentach finansowych Rady Rodziców.

About Author

Related posts