Nabór do szkoły na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych

 

Nabór elektroniczny do szkoły (logowanie do systemu) zostanie uruchomiony
5 marca 2018 r. godzina 8:00

Zakończenie rejestracji w systemie – 20 marca 2018 r. do godziny 15:00

Rodzice dzieci, które rozpoczną edukację od września 2018r. samodzielnie rejestrują swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą drukują wypełniony wniosek, który po podpisaniu przez rodziców złożą w szkole pierwszego wyboru (wymagany podpis obojga rodziców).

adres strony: www.rybnik.elemento.pl

Lista dzieci zakwalifikowanych do szkoły zostanie opublikowana
5 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00.
    

Od dnia 5.04.2018r. godz. 9.00 do 12.04.2018r. do godz.15.00 – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dzieci do szkoły, do której zostały zakwalifikowane /dot. dzieci spoza obwodu/.

Jeżeli rodzic nie złoży potwierdzenia woli w wyżej wymienionym terminie jest to równoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.

 

Dnia 16.04.2018r.  godz. 8:00- ogłoszenie listy przyjętych i nie przyjętych  dzieci  do danej szkoły.

About Author

Related posts