Znane są już terminy i zasady naboru dzieci do rybnickich szkół podstawowych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym określony został Zarządzeniem nr 97/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 31 stycznia 2018 r. (pobierz)

Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik określone zostały Uchwałą nr 685/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. (pobierz)

About Author

Related posts