Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku uczestniczyli
w warsztatach „Savoir vivre przy stole”. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Z kulturą na co dzień”, który został wyłoniony w konkursie organizowanym przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
Partnerami realizującymi program jest Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Placówka Wsparcia Dziennego, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni”.
Warsztaty prowadziła pani Hanna Kuczera, nauczyciel ZSEU, która omówiła z uczniami etykietę stołu oraz zaprezentowała zasady kulturalnego zachowania się przy stole, jak i w innych miejscach użyteczności publicznej.
Następne warsztaty pozwoliły uczestnikom na zastosowanie zdobytej wiedzę w praktyce. Zajęcia odbyły się w pracowni gastronomicznej ZSEU, gdzie uczniowie mogli przećwiczyć zdobyte umiejętności pod okiem p. Kuczery, jak również zadawać pytania i na bieżąco wyjaśniać wątpliwości. Posiłek, w ramach praktyk, przygotowali uczniowie klasy kucharskiej, natomiast przyszli kelnerzy zaserwowali go w elegancki sposób.
Kolejne zadanie zrealizowane zostało w „rzeczywistych warunkach”. Uczniowie udali się do restauracji „Delicje”, gdzie już zupełnie samodzielnie wybierali dania z kart i zamawiali posiłek u kelnerów. Wszyscy delektowali się elegancko podanymi potrawami, a przede wszystkim dobrze się bawili.
Przed uczestnikami projektu jeszcze kolejne, ciekawe doświadczenia.

Autorami projektu są:

Wiesława Bartosz, pedagog szkolny SP3 oraz

Anna Literacka, wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego „Piaski”.

 

About Author

Related posts