Informuję, że Śląski Kurator Oświaty oraz Prezes Fundacji „Rodzice Szkole” zapraszają Rady Rodziców szkół województwa śląskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa)
w godzinach 10.30 – 15.00  w Auli Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach, al. Korfantego 141.

 

Celem II Śląskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pilne przekazanie informacji radom rodziców o możliwości udziału w konferencji poprzez wypełnienie do 27 listopada 2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego. Kwestionariusz zgłoszeniowy i program w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców”. Informacja o konferencji dostępna jest także na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach z przekierowaniem na stronę Fundacji „Rodzice Szkole”.

 

Z poważaniem

Alicja Bartkowiak

Dyrektor Delegatury

About Author

Related posts