O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice uczniów klas I-VI, będących uczniami naszej szkoły, zamieszkałych w Rybniku.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 514 zł netto (dochód za VIII 2015 r.).
Do dochodu należy wliczyć (poza dochodami z tytułu pracy) pomoc uzyskiwaną z OPS (zasiłek rodzinny, opiekuńczy, dofinansowanie do mieszkania, itp.).

Zwrotowi mogą podlegać wydatki poniesione na cele edukacyjne, które są zawarte w katalogu wydatków podlegających refundacji, dostępnym na stronie www.edukacja.rybnik.eu.
Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki na cele edukacyjne jest faktura VAT lub inny imienny dokument od przedsiębiorców niebędących płatnikami podatku VAT.

Termin składania wniosków upływa 11 września 2015 r.
Wnioski do odbioru u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły – od 1.09.2015 r.
(oraz na stronie UM).

Do wniosków należy dołączyć:
• Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
lub:
• Zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu za ostatni miesiąc (VIII 2015 r.),
• Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy bezrobotnych),
• Zaświadczenie o dochodach z innych źródeł: alimenty, renta, emerytura, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, działalność gospodarcza, dochód z gospodarstwa, itp.

Więcej informacji na stronie szkoły oraz na stronie UM: www.edukacja.rybnik.eu

About Author

Related posts