Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki  przystąpiła do programu

„Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”.

Program będzie realizowany od 1.02.2018 do 31.01.2020.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej szkół oraz stworzenie możliwości równego dostępu uczniów do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania

KLIKNIJ TU

About Author

Related posts