bezpieczny internet bezpieczny internet1

 

Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do Ogólnopolskich obchodów DBI 2019, które odbędą się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

W Naszej Szkole, w miesiącu lutym, zaplanowaliśmy szereg działań i inicjatyw mających na celu promocję bezpieczeństwa w sieci.

-31.01. podczas spotkania z rodzicami funkcjonariusz policji wygłosi prelekcję dotyczącą Konsekwencji prawnych niewłaściwego użytkowania Internetu.

-Dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII zorganizowano spotkanie z dzielnicowym i przedstawione zostaną zagrożenia i konsekwencje niewłaściwego użytkowania zasobów internetowych.

-W klasach I-III pedagog szkolny z logopedą przeprowadzi zajęcia edukacyjne.

– Nauczyciel informatyki ogłosił konkurs graficzny dla klas IV-VI natomiast dla klas
VII-VIII prezentację multimedialną pt. „Czujemy się bezpiecznie w sieci”.

-Przeprowadzone zostaną zajęcia świetlicowo-biblioteczne dot. bezpieczeństwa w sieci.

Uczniów naszej szkoły zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach:

  • Grafika komputerowa „Czujemy się bezpiecznie w sieci”.
  • Prezentacja multimedialna „Czujemy się bezpiecznie w sieci”.
  • Międzyklasowy konkurs gazetki ścienne: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”.
Więcej informacji na temat DBI na stronie http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

About Author

Related posts