Ponieważ, w przyszłym tygodniu egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się, nauczanie zdalne będzie kontynuowane bez przewidzianej  na te egzaminy przerwy.

About Author

Related posts