Pedagog szkolny Monika Grzeszkowiak jest do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem:
1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.
2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
3. Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny.
4. Aplikacjia Discord – konsultacje on-line

Discord pedagogsp3#0413

Zapraszamy do kontaktu za pomocą aplikacji Discord po wcześniejszym umówieniu rozmowy za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po otrzymaniu od Państwa informacji na dzienniku elektronicznym, ustalimy dogodny dla Państwa lub Państwa dzieci sposób, dzień i godzinę kontaktu.

Zadania realizowane przez pedagoga podczas zdalnego nauczania:
1. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc
wsparcie.
3. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII.
4. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
5. Pomoc materialna, rzeczowa.
6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
8. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno – techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej.
9. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.

About Author

Related posts